Giới thiệu > Giới thiệu chung

 
1.      THÔNG TIN CHUNG:
–    Tên doanh nghiệp:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG Á
–     Trụ sở chính:   Số 1123 đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM.
–     Điện thoại:      (08) 6289 2159
–     Fax:                  (08) 5427 2301.
–     Email:               thamdinh@tdgdonga.vn - thamdinhdonga@gmail.com
–     Website:          www.tdgdonga.vn - thamdinhgiadonga.vn
 
 
 
2.      PHÁP LÝ:
–        Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên   số 0312180943 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/03/2013, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 07/05/2013.
–        Thông báo số 150/TB-BTC ngày 09/04/2013 và Thông báo số 201/TB-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013.
3.      NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG:
–        Dịch vụ Thẩm định giá:
+        Bất động sản:Quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc, ...
+        Động sản Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, vật tư, hàng hóa, …
 
+        Giá trị doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu.
+        Giá trị vô hình, giá trị quyền khai thác, quyền hoạt động, quyền thuê tài sản.
 
 
 
Phục vụ cho các mục đích:
+        Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
+        Đền bù, phát mãi tài sản.
+        Mua, bán, chuyển nhượng, vay vốn Ngân hàng.
+        Mua sắm mới tài sản, đấu thầu.
+        Chứng minh tài sản để hợp tác lao động, du học.
+        Làm cơ sở để Tòa án xét xử các vụ án tranh chấp tài sản.
+        Hạch toán kế toán, khấu hoa tài sản, bảo hiểm.
+                Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp.
+        Góp vốn liên doanh, thành lập, chia tách, giải thể doanh nghiệp.
+        Làm cơ sở để phê duyệt dự toán, quyết toán công trình, kết quả đấu thầu.
 
 
–        Kinh doanh bất động sản: Mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, chung cư, dự án đầu tư, …
 
–        Dịch vụ tư vấn:
+        Đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, …
+        Cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp.
+        Lập dự án đầu tư.
+        Thẩm tra dự án.
 
B – BỘ MÁY TỔ CHỨC: