Hình ảnh dự án

Xà lan - Công ty Cổ phần 565
Xe cẩu - Công ty Cổ phần 565
Xe lu bánh lốp - Công ty Cổ phần 565
Trạm trộn bê tông - Công ty Cổ phần 565
Hệ thống đúc hẫng - Công ty Cổ phần 565
Công ty Bao bì Mực in Việt Nam - Bình Dương
Công ty Bao bì Mực in Việt Nam - Bình Dương
Tổng công ty Khoáng sản Hà Tĩnh
Máy đào bánh xích Komatsu PC200
Khách sạn Vũ Quang - Hà Tĩnh
Trạm xăng dầu số 9 - Cty Xăng dầu Thanh Vân - Hà Tĩnh
Khách sạn Sinh Thái - Hà Tĩnh
Khu sản xuất - Nhà máy Xi măng Sông Gianh
Tháp trao đổi nhiệt - Nhà máy Xi măng Sông Gianh
Kho Clinker và băng tải - Nhà máy Xi măng Sông Gianh
Cảng xuất Xi măng và Clinker - Nhà máy Xi măng Sông Gianh