Khách hàng > Thẩm định giá tư vấn lập Dự án Đầu tư

Một số hợp đồng tư vấn lập Dự án Đầu tư tiêu biểu
 
STT
Tên hợp đồng
Đơn vị
Địa chỉ
1.    
Hợp đồng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư
Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi
Ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
2.    
Hợp đồng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư
Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
3.    
Hợp đồng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư
Sở Y tế tỉnh Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
4.    
Hợp đồng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư
Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh
Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
5.    
Hợp đồng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư
Bệnh viện Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Số 82 đường Cao Lỗ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
6.    
Các hợp đồng tại các CN, VP
Nơi chi nhánh hoạt động