Thẩm Định Giá > Thẩm định giá bất động sản

DANH MỤC YÊU CẦU CUNG CẤP HỒ SƠ PHÁP LÝ
THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN
− Cá nhân: Giấy CMTND của chủ sở hữu tài sản
− Pháp nhân: Giấy phép thành lập Doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).
− Giấy ủy quyền: Có xác nhận của địa phương (nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng yêu cầu thẩm định giá).
− Văn bản xác nhận: Lưu giữ hồ sơ gốc của Ngân hàng (nếu tài sản đang thế chấp vay vốn).
 
1.   THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
− Giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở nếu không có giấy QSDĐ và QSHN thì phải có giấy tờ sau:
+Giấy chứng nhận mua bán sở hữu nhà.
+Hợp đồng mua bán.
+Bản đồ hiện trạng, vị trí.
+Giấy phép xây dựng, bản vẽ hoàn công.
+Tờ khai lệ phí trước bạ.
+Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành.
2.   THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
− Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) hoặc quyết định giao đất.
+Tờ khai nộp thuế QSDĐ.
+Bản đồ hiện trạng, vị trí (nếu có).
3.   THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
− Giấy chứng nhận QSH công trình.
− Hợp đồng thuê đất (nếu đất thuê).
− Giấy CN QSDĐ hoặc quyết định giao, thuê đất.
− Giấy xác nhận đền bù.
− Biên lai đóng tiền thuế đất.
− Hợp đồng thi công xây dựng (nếu có).
− Giấy phép xây dựng.
− Tờ khai lệ phí trước bạ.
− Hồ sơ Thiết kế - Dự toán Công trình ( Các bản vẽ thiết kế - Dự toán thi công)
− Hồ sơ hoàn công:
+Bản vẽ hoàn công

 

+Hồ sơ Quyết toán Công trình: Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn quy ước, biên bàn  nghiệm thu kỹ thuật, biên bản  nghiệm thu bàn giao đưa Công trình vào sử dụng, các chứng từ mua bán vật đưa vào Xây dựng Công trình, Quyết toán giá trị thi công có xác nhận của Bên A và Bên B